Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10,…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν