Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την ερχόμενη Πέμπτη

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την ερχόμενη Πέμπτη Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν