Δ.ΙΕ.Κ. Μεσολογγίου: Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιοριστεί

Δ.ΙΕ.Κ. Μεσολογγίου: Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιοριστεί Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, για αντικειμενικούς λόγους που υπερβαίνουν το πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιοριστεί. Από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν