Ένωση Αγρινίου – Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων: Ποια έργα οριστικοποιήθηκαν για την Αιτωλοακαρνανία

Ένωση Αγρινίου – Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων: Ποια έργα οριστικοποιήθηκαν για την Αιτωλοακαρνανία Με δημόσια δαπάνη 8.870.000 ευρώ και βασική στόχευση την αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία, εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα έργα που εντάσσονται στη Δράση «Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων».   Πρόκειται για έργα εγγειοβελτιωτικών υποδομών, που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε εναλλακτικές πηγές…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν