54 προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

54 προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 14/10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν