Αιτωλική Αναπτυξιακή: Υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα στους Δήμους Ναυπακτίας, Μεσολογγίου και Δ.Κ. Αστακού

Αιτωλική Αναπτυξιακή: Υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα στους Δήμους Ναυπακτίας, Μεσολογγίου και Δ.Κ. Αστακού Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER, έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα. Περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματός είναι: ο Δήμος Ναυπακτίας ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η Δημοτική Κοινότητα Αστακού Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν