Αγρίνιο: Αστυνομικοί Διευθυντές οι Β. Σαράτσης και Δ. Γαλαζούλας

Αγρίνιο: Αστυνομικοί Διευθυντές οι Β. Σαράτσης και Δ. Γαλαζούλας Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, την 24 Ιουλίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτ. β΄, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν