Ένωση Αγρινίου: Μέχρι 1 Ιουλίου η Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

Ένωση Αγρινίου: Μέχρι 1 Ιουλίου η Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019. Σύμφωνα με τη σχετική τροποποιητική εγκύκλιο, αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν