Πώς κρίνονται ως «άκυρα» κάποια ψηφοδέλτια – Ποια διαδικασία ακολουθείται

Πώς κρίνονται ως «άκυρα» κάποια ψηφοδέλτια – Ποια διαδικασία ακολουθείται Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν τον γενικό αύξοντα αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθμηση (πχ. άκυρο 1,2, … ή λευκό 1,2,…). Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα με ρητή νομοθετική διάταξη (άρθρο 1 Ν. 3434/2006). II.- Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται μαζί με τον…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν