Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 557 θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 557 θέσεις σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα  της υπ’ αριθ.32599/01/2018-1ΠΔ/2018 Πρόσκλησης-Ανακοίνωσης (ΦΕΚ 34/20-12-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ.4 του ν.3584/2007 (άρθρο 82 του ν.4483/2017). Οι πίνακες…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν