Πρόσκληση για πρακτική άσκηση για δύο Δικηγόρους από το Δήμο Αγρινίου

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση για δύο Δικηγόρους από το Δήμο Αγρινίου Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής δύο υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων για πρακτική άσκηση. Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν