Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Αμφιλοχίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Αμφιλοχίας Ο Δήμος Αμφιλοχίας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά δύο (2) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν. 2527/1997) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -Οι υποψήφιοι να είναι…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν