Παράταξη Τραπεζιώτη: Η ψευδεπίγραφη ευρωστία του Δήμου Αγρινίου και οι λογιστικές αλχημείες του κ. Παπαναστασίου

Παράταξη Τραπεζιώτη: Η ψευδεπίγραφη ευρωστία του Δήμου Αγρινίου και οι λογιστικές αλχημείες του κ. Παπαναστασίου Κατά τη συζήτηση του Απολογισμού – Ισολογισμού του έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, η παρουσίαση του ορκωτού λογιστή περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην εξήγηση των αριθμητικών δεδομένων  του Ισολογισμού  όπως αυτά αποτυπώνονταιστις οικονομικές καταστάσεις  του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Η ευθύνη του ορκωτού λογιστή εξαντλείται στην έκφραση γνώμης επί της…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν