Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν