Παράταση υποβολής προτάσεων για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παράταση υποβολής προτάσεων για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Παρατείνεται μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00 η καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  επενδυτικών  προτάσεων  στο Πληροφοριακό  Σύστημα  Κρατικών  Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr/mis) για  το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά  την εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν