Λευκάδα: Διαγωνισμός για τα «σαραβαλάκια» στους δρόμους

Λευκάδα: Διαγωνισμός για τα «σαραβαλάκια» στους δρόμους Μετά την αρχική δημοπρασία της 26.02.2018 και την επαναληπτική της 17.04.2018 με σκοπό  «την  εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας  με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004»  και λόγω του ότι δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι «…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν