Πρόστιμα σε επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις στην Αιτωλοακαρνανία Σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  161564/2344/24-5-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης   Π. Ε. Αιτ/νίας υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (1.500€) σε Επιχείρηση Καφέ-Σνάκ Μπάρ – ΔΟΥ Μεσολογγίου που βρίσκετε στο Μεσολόγγι επειδή:…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν