Νέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου σε επιχειρήσεις

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  92047/1467/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) σε επιχειρηματία (Εμπόριο Ειδών Υγραερίου) στο Αγρίνιο επειδή: Σε αγορανομικό έλεγχο που…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν