Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου, παρόν σε παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio), συμμετείχε σε σεμινάριο, το πρώτο αυτού του είδους, με αντικείμενο την παρουσίαση δέκα ex-post μελετών που αφορούσαν σε αντίστοιχα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), το Ταμείο Συνοχής (CF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν