Σημαντική Ενίσχυση των Προβλέψεων μέσω Χρήσης Κεφαλαιακού Αποθέματος

Σημαντική Ενίσχυση των Προβλέψεων μέσω Χρήσης Κεφαλαιακού Αποθέματος Άνοδος Δείκτη Κάλυψης NPE στο 52% και NPL στο 82% Πρώτη Εφαρμογή ΔΠΧΠ 9 και Έξοδο Προβλέψεων 2017 Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και της πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν