ΔΙΕΚ Αγρινίου: Προσωρινές Αιτήσεις εγγραφής για όσους δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

ΔΙΕΚ Αγρινίου: Προσωρινές Αιτήσεις εγγραφής για όσους δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλλαν Ηλεκτρονική Αίτηση να καταθέσουν προσωρινές αιτήσεις εγγραφής στις εγκεκριμένες ειδικότητες Α’ Εξαμήνου του ΔΙΕΚ Αγρινίου, προσκομίζοντας τα πιο κάτω δικαιολογητικά (μέχρι την Παρασκευή 29/9 και ώρες 12.00-20.00). Τα δικαιολογητικά είναι: Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν