Μεσολόγγι – Αμφιλοχία: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις!

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ 235940/3545/8-9-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)  σε ιδιοκτήτη αρτοποιείου σε περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας επειδή: Σε αγορανομικό…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν