Η επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής του Δήμου Ναυπακτίας για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας

Η επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής του Δήμου Ναυπακτίας για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Επικύρωση της απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπής). Στη Ναύπακτο σήμερα 17-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10449/12-5-2017 έγγραφη…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν