Φάμπρικας συνέχεια: 30.000 ευρώ για διαταγές πληρωμής 98 ανεξόφλητων τιμολογίων για αγορά εμφιαλωμένου νερού για το Αιτωλικό!

Με σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 27/07/2017, ο Δήμος παραιτήθηκε από την άσκηση ανακοπής κατά διαταγών πληρωμών δύο (2) προμηθευτών εμφιαλωμένου νερού που αφορούσε το Αιτωλικό και παραλήφθηκαν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού. Οι λόγω διαταγές αφορούν συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ανεξόφλητα τιμολόγια συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Τα ερωτήματα…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν