«Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου»

Την Παρασκευή στις 04-08-2017 και ώρα 13.30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για διενέργεια αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν