Πρόσληψη 3 ατόμων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν. 2527/1997). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Προσλήψεις γεωπόνων στην Περιφερειακή Ενότητα…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν