Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου για την πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου για την πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων O Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν