Νοσοκομείο Μεσολογγίου: «Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης» για τους ασθενείς

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι: Με την υπ.αριθμ. 4702/05-05-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, στελεχώθηκε το Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, παράλληλα με την ηλεκτρονική καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ΑΜΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΤΛ) κατά την εισαγωγή του ασθενούς από το αρμόδιο υπάλληλο του…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν