Προσπελασιμότητα, άρση επικινδυνότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τρίτης

Η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή. Για το λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την αιρετή Περιφέρεια, από το 2011, στόχος ήταν να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα συντήρησης των δρόμων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν