15 προσλήψεις στο Δήμο Μεσολογγίου

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Μάιο έτους 2017 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν