Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών βαριάς συντήρησης (αντικατάστασης) του αρμού διαστολής Ρ7Α της Γέφυρας πρόσβασης Ρίου και με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως ακολούθως: Κατά τις φάσεις Α και Γ θα γίνει αποκλεισμός των αριστερών λωρίδων των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου αντίστοιχα. Οι…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν